Rut-avdrag

Du som bor i Sverige och har betalat 90% av skatten i Sverige har rätt till skatteavdrag, ett så kallat rutavdrag med en viss% på totalbeloppet, med en max gräns på 25 000 SEK och 50 000 SEK om du  fyllt 65 år. Det är vårt företag som skickar in ansökan om RUT avdrag och ser till att du får de avdrag som du är berättigad till.