Magasinering – korttids/långtids

Vi kan hjälpa dig att magasinera dina ägodelar på vårt magasin medan du letar nytt boende eller av annan anledning är i behov av förvaring en kortare eller längre period. Ett depositionsavtal skrivs mellan oss som en kvittens på att vi har dina möbler förvarade. Förvaring sker i förslutna magasinslådor i lokaler som har hög säkerhet, larm och temperaturstyrning. Vi kan också erbjuda magasinering på många andra orter runt om i landet, Europa och övriga världen.